Trans/PRK ooglaserbehandeling

Een Trans/PRK ooglaserbehandeling is een zeer veilige methode om de oogsterkte te optimaliseren. Alle behandelingen worden verricht met de meest geavanceerde apparatuur. Onze oogartsen hebben inmiddels 20 jaar ervaring met deze methode en worden continu bijgeschoold op dit vakgebied.

Doel van de behandeling

Het doel van een Trans/PRK ooglaserbehandeling is om zonder bril of contactlenzen uw zicht voor beide ogen zo comfortabel mogelijk te maken, waardoor u minder of zelfs helemaal niet meer afhankelijk bent van deze correctiemiddelen. Afhankelijk van de afgesproken doelsterkte kan dit betekenen dat u voor het lezen nog een correctiemiddel nodig heeft. De doelsterkte bepaalt u samen met uw oogarts tijdens het uitgebreide vooronderzoek.

Over de behandeling

Een Trans/PRK ooglaserbehandeling bestaat uit de volgende drie stappen:
• Eerst wordt de buitenste cellaag van het hoornvlies (het epitheel) verwijderd met de EX500 Excimer-laser.  
• Vervolgens wordt met de EX500 Excimer-laser de sterkte behandeld. 
• Tot slot wordt ter bescherming een bandagecontactlens op het oog geplaatst.

De totale behandeling duurt ongeveer 15 minuten per oog. 

Ben ik geschikt?

Wanneer zijn uw ogen geschikt voor een Trans/PRK ooglaserbehandeling?

• Min sterkte ≤ -8.0
• Plus sterkte ≤ + 4.0
• Cilinder: ≤ 6.0

Maak een afspraak voor een gratis QuickScan en binnen 20 minuten weet u of u in aanmerking komt voor een ooglaser- of lensbehandeling!

Alternatieven voor deze behandeling
Een bril, contactlenzen, lensimplantaat of een lenswissel zijn alternatieven voor deze behandeling.

Te verwachten resultaat

In de volgende tabel hebben wij voor u uiteengezet wat u kunt verwachten tijdens de herstelperiode na een Trans/PRK ooglaserbehandeling. Dit betreft uw gezichtsvermogen, de bijverschijnselen en de terugkeer naar uw normale dagelijkse routine. De eerste 3 dagen wordt het zicht wat slechter naarmate het epitheel sluit, daarna wordt het zicht langzaam beter. Op de zevende dag wordt het zicht functioneel. Dit houdt in dat u weer deel kunt nemen aan dagelijkse activiteiten. Daarna is het zicht nog wat wisselend, maar dit wordt gestaag beter. Na 3 maanden is het zicht optimaal.

Tabel transprk

Contact/Maak een afspraak

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met onze cliëntadviseurs via 088 877 77 78 of plan zelf een een afspraak in via onderstaande button. 

naar boven