Nieuw onderzoek Ooglaseren Zonnestraal

07 augustus 2018

Bent u zelf bril en/of contactlens dragend? Dan weet u hoe belangrijk deze hulpmiddelen zijn om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Uit eerder onderzoek blijkt dat een behandeling (ooglaserbehandeling, lensimplantaat) om de sterkte te corrigeren invloed heeft op de algehele gezondheid. Onze Optometrist Jennifer Meerding, is in het kader van haar Master Health Education & Promotion (UM), een onderzoek gestart naar ervaringen van cliënten na een dergelijke behandeling om inzichten te verkrijgen, verwachtingspatronen aan te scherpen en cliëntinformatie te verbeteren. Helpt u ons mee?

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Tijdens het uitgebreide vooronderzoek wordt er uitleg gegeven over dit onderzoek en wordt u gevraagd om deel te nemen. Wij zijn erg benieuwd naar de ervaringen van cliënten na een behandeling en stellen uw deelname dan ook zeer op prijs. Tijdens de 3-maanden controle vindt er een eenmalig interview plaats in de vorm van een gesprek waarin er open vragen over uw ervaringen en dagelijks leven na de behandeling worden gesteld.
Jennifer

Daarnaast vult u 2x een vragenlijst in waarvan de gegevens anoniem worden verwerkt. Van het interview wordt een audio opname gemaakt waarin u zelf niet herkenbaar bent. Na transcriptie worden de opnames vernietigd.

  • Frequentie: eenmalig (tijdens 3-maanden controle)
  • Duur: max. 45 minuten
  • Locatie: Ooglaseren Zonnestraal Amersfoort
  • Uitvoerder: Jennifer Meerding (optometrist)

U bepaalt zelf of u mee doet. Om mee te doen aan dit onderzoek is uw schriftelijke toestemming nodig. Na het uitgebreide onderzoek ontvangt u het toestemmingsverklaring formulier en de vragenlijst. Deze kunt u ter plekke invullen, op de dag van de behandeling meenemen, of digitaal opsturen (onderzoek@ozz.nl).

Dit onderzoek loopt van juli 2018 t/m april 2019. Bent u geïnteresseerd in dit onderzoek en wilt u graag meedoen of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via bovenstaand e-mailadres.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname.

naar boven