Lenswissel/RLE behandeling

RLE staat voor 'Refractive Lens Exchange'. Bij een RLE behandeling wordt een vervanglens geïmplanteerd, die uw natuurlijke lens vervangt. De kunstlenzen die bij deze behandeling worden gebruikt beschikken over unieke eigenschappen waarbij uw afhankelijkheid van een bril sterk vermindert. Dit zijn de mono-, bi- en trifocale lenzen of extended vision lenzen.

Monofocale lens (torisch)
Met een monofocale lens wordt het zicht ingesteld op veraf, ook als u een cilinderafwijking heeft. U mag verwachten dat na de lenswissel het zicht gelijk is aan het zicht voor de behandeling met uw contactlenzen of bril, echter dan zonder hulpmiddelen zoals een bril of contactlenzen. Voor dichtbij behoudt u de leesbril.

Multifocale kunstlenzen (torisch)
Met een bifocale lens wordt het zicht ingesteld op 2 afstanden, veraf en dichtbij, ook als u een cilinderafwijking heeft. U mag verwachten dat na de lenswissel het zicht gelijk is aan het zicht voor de behandeling met uw contactlenzen of bril, echter dan zonder hulpmiddelen zoals een bril of contactlenzen. In sommige omstandigheden kan het zijn dat u een leesbril nodig heeft, bijvoorbeeld in schemerige lichtomstandigheden of een afwijkende leesafstand.

Trifocale kunstlenzen (torisch)
Met een trifocale lens wordt het zicht ingesteld op 3 afstanden, veraf, dichtbij en een tussenafstand, ook als u een cilinderafwijking heeft. U mag verwachten dat na de lenswissel het zicht gelijk is aan het zicht voor de behandeling met uw contactlenzen of bril, echter dan zonder hulpmiddelen zoals een bril of contactlenzen. Het kan zijn dat u het voor bepaalde taken prettiger vindt om en lichte brilsterkte te dragen, denk daarbij aan lezen in schemerlicht.

Extended vision
Met een extended vision lens worden twee afstanden goed gecorrigeerd: veraf en tussenafstand. Tevens wordt de nabij-afstand licht ondersteund, tenzij anders besproken met uw oogarts. Het kan zijn dat u het voor bepaalde taken prettiger vindt om een lichte brilsterkte te dragen.

Doel van de behandeling

Het doel van een lenswissel is om zonder bril of contactlenzen uw zicht voor beide ogen zo comfortabel mogelijk te maken, waardoor u minder of zelfs helemaal niet meer afhankelijk bent van deze correctiemiddelen. Afhankelijk van de afgesproken doelsterkte en het gekozen lenstype kan dit betekenen dat u voor het lezen nog een correctiemiddel, zoals bijvoorbeeld een leesbril, nodig heeft. De doelsterkte en het lenstype bepaalt u samen met uw oogarts tijdens het uitgebreide vooronderzoek.

Over de behandeling

Bij een lenswissel worden uw ogen afzonderlijk geopereerd. Na de eerste lenswissel behandeling van het ene oog vindt na 1 à 2 weken de tweede behandeling plaats van het andere oog.
Een lenswissel bestaat uit vier stappen:

  1. Eerst wordt een aantal kleine incisies gemaakt in het hoornvlies.
  2. Vervolgens wordt de natuurlijke lens verwijderd.
  3. Dan wordt de implantlens ingebracht en gepositioneerd.
  4. Als er hechtingen nodig zijn dan worden deze geplaatst.

De totale behandeling duurt ongeveer 15 minuten per oog.

Te verwachten resultaat

Verwachting eindresultaat lenswissel monofocaal (torisch)
Met een monofocale lens wordt het zicht ingesteld op veraf. U mag verwachten dat na de lenswissel het zicht gelijk is aan het zicht voor de behandeling met uw contactlenzen of bril, echter dan zonder
hulpmiddelen zoals een bril of contactlenzen. Voor dichtbij behoudt u de leesbril. Als u samen met uw oogarts gekozen heeft voor een doelsterkte die niet gelijk is aan nul om bijvoorbeeld het lezen
gemakkelijk te maken, dan zal het zien zonder correctiemiddel, gebaseerd op de optimale correctie voor veraf en nabij, niet optimaal zijn. 

Verwachting eindresultaat lenswissel bifocaal (torisch)
Met een bifocale lens wordt het zicht ingesteld op 2 afstanden. U mag verwachten dat na de lenswissel het zicht gelijk is aan het zicht voor de behandeling met uw contactlenzen of bril, echter dan zonder hulpmiddelen zoals een bril of contactlenzen. In sommige omstandigheden kan het zijn dat u een leesbril nodig heeft, bijvoorbeeld in schemerige lichtomstandigheden of een afwijkende leesafstand. Het is normaal om, vooral 's nachts, halo's (kringen om lichtbronnen) en schitteringen te zien. U kunt kleuren ook feller ervaren dan voor de behandeling. Ook kunnen floaters (troebelingen in het glasvocht) duidelijker zichtbaar worden.

Verwachting eindresultaat lenswissel trifocaal (torisch)
Met een trifocale lens wordt het zicht ingesteld op 3 afstanden, veraf, dichtbij en een tussenafstand. U mag verwachten dat na de lenswissel het zicht gelijk is aan het zicht voor de behandeling met uw contactlenzen of bril, echter dan zonder hulpmiddelen zoals een bril of contactlenzen. Het kan zijn dat u het voor bepaalde taken prettiger vindt om en lichte brilsterkte te dragen, denk daarbij aan lezen in schemerlicht. Het is normaal om, vooral 's nachts, halo's (kringen om lichtbronnen) en schitteringen te zien. U kunt kleuren ook feller ervaren dan voor de behandeling. Ook kunnen floaters (troebelingen in het glasvocht) duidelijker zichtbaar worden.

Verwachting eindresultaat lenswissel extended vision
Met een extended vision lens worden twee afstanden goed gecorrigeerd: veraf en tussenafstand. Tevens wordt de nabij-afstand licht ondersteund, tenzij anders besproken met uw oogarts. Het kan zijn dat u het voor bepaalde taken prettiger vindt om een lichte brilsterkte te dragen. U mag verwachten dat na de lenswissel het zicht gelijk is aan het zicht voor de behandeling met uw contactlenzen of bril, echter dan zonder hulpmiddelen zoals een bril of contactlenzen. Het is normaal om, vooral 's nachts, halo's (kringen om lichtbronnen) en schitteringen te zien. U kunt kleuren ook feller ervaren dan voor de behandeling. Ook floaters (troebelingen in het glasvocht) kunnen duidelijker zichtbaar worden. Omdat voor de eerdergenoemde lenswisselbehandelingen geldt, dat de wondgenezing niet bij iedereen precies hetzelfde verloopt, is het onmogelijk om de uiteindelijke sterkte exact te voorspellen. Een reststerkte van nul wordt daarom niet gegarandeerd.

Lenswissel tabel

Contact/Maak een afspraak

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met onze cliëntadviseurs via 088 877 77 78 of plan zelf een een afspraak in via onderstaande button. 

naar boven